Klaverfabrikken Live

VERDENS BRÆNDPUNKTER

skoleprojekter

Et projekt, der via et møde med en musikers personlige fortællinger, bygger broer til de store politiske

og sociale linier i verdens mest omtalte lande, på godt og ondt. Alt ud fra parolen, at hvis mennesker
skal forstå hinanden, skal de mødes i øjenhøjde. Kulturen bliver ofte glemt i samfundsdebatten,
men kulturen afspejler folkets følelser lige meget om det er glæde og forhåbninger eller sorg og
afmagt. Projektet giver eleverne en større forståelse for de problemer og konflikter, andre kulturer udsættes for. Klaverfabrikken udvælger 2 lande pr. sæson og uddanner musikere med rødder eller sågar pas i de aktuelle lande, til musikambassadører. De skal besøge skolerne og afslutningsvis optræde for

eleverne på Klaverfabrikken.

Skoleklasserne skal igennem 3 dele under Verdens Brændpunkter.
1) Undervisningsmateriale i form af artikler, tv-klip og fakta med fokus på den aktuelle

mediedækning af et land. Mediedækningen præges ofte af pressens fokus på sensations- journalistik og seertal. Vi vil gerne vise, at konflikter handler om mennesker og kultur og derfor ikke kan forklares med 20 sekunders tv med død og ødelæggelse tilsat en kort omtale.

  1. 2)  Kunstnermøde - musikambassadøren besøger skolen og fortæller først sin egen historie. Øjenvidneberetningerne er med til at sætte mediebilledet i perspektiv. Derefter debatteres aktuelle samfunds- , kultur og politiske emner. Elevernes spørgsmål og interesse afgør indholdet. Under mødet stifter eleverne bekendtskab med fællesskabskultur eller lign. fra det aktuelle land. Det kan være sang eller dans. Dette bruger ambassadøren til at aktivere eleverne til koncerten.

  2. 3)  Afslutningsvis optræder musikambassadøren med sit orkester på Klaverfabrikken. Her oplever eleverne traditionel musik fra ambassadørens hjemland, blandet med ambassadørens egen musik, som ofte afspejler rødder til både hjemland og Danmark.
    Relationen mellem ambassadør og elever skaber fundamentet for nogle fantastiske øjeblikke. Nervøsiteten for at opleve, lytte og danse til en ukendt slags musik forsvinder, hvis man føler man kender den person der går forrest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektet blev udviklet i 2012 og første klasser var igennem i efteråret 2013 med stor succes. Klaverfabrikken har på et år haft mere end 2000 elever igennem Verdens Brændpunkter og uddannet musikere fra Mali, Palæstina, Egypten, Tanzania, Iran & Irak. Med de nye byer vil dette tal stige drastisk i skoleåret 14/15.

Det er vigtigt for projektet, at det er skabt i tæt samarbejde og via sparring med musikere og udvalgte
lærere fra folkeskoler, gymnasier og højskoler. Projektets succes er blandt andet skabt på højt fagligt
indhold blandet med fleksibilitet og forståelse for skolernes travle og tætpakkede hverdag. Vi har indtil videre kun modtaget store roser og konstruktiv kritik for projektet og både elever, lærere og musikere er

meget glade for at deltage.

Projektet har fart på, og Klaverfabrikken har hele tiden ønsket, at andre skulle bruge det materiale der
udvikles, så det ikke går til spilde efter endt forløb i HIllerød. I efteråret 2014 vil følgende byer deltage i projektet. København (Amager & Vanløse), Århus, Ålborg, Esbjerg, Frederiksværk samt Malmö og Göteborg.
I Sverige er der bevilget 100.000 kr. til projektet, som derfor kan tilbydes gratis til svenske skoleelever.
Projektet har også mødt europæisk interesse, og der arbejdes for at kunne afholde seminar for
interesserede spillesteder/kommuner. Pt. er der interesse fra 15 forskellige europæiske lande.

For yderligere info - Kontakt Jens Jepsen, leder Klaverfabrikken Live - jepsen@klaverfabrikken.dk - 29914590 

 

--

Se www.verdensbrændpunkter.dk